Phòng Hội nghị - Hội Thảo

Phòng Tiệc – Hội nghị với diện tích gần 100 sqm  là phòng dành cho các Hội nghị, Hội thảo, Lớp tập huấn.

  • Thiết kế linh hoạt
  • Hệ thống âm thanh, ánh sáng, hình ảnh đầy đủ
  • Sức chứa 100 khách.
  • Trang bị Máy chiếu, Bảng viết, Filpchart

Phòng Họp VIP

Phòng họp Vip 1 – Vip 2 với diện tích từ 15 – 20 sqm  là phòng dành cho các cuộc họp nhỏ

  • Thiết kế linh hoạt
  • Hệ ánh sáng, hình ảnh đầy đủ
  • Sức chứa 15 – 20 khách.
  • Trang bị Máy chiếu, Bảng viết, Filpchart

Hãy liên hệ với chúng tôi để đặt phòng Họp và hội nghị

Quý khách có thể đặt trực tiếp qua số điện thoại:

0232 3822347

Hoặc liên hệ với chúng tôi qua Emai: booking@hotelhoabinh.com để nhận được báo giá.