Phòng nghỉ

Deluxe Double Room

 • Số lượng người: 2 Người
 • Diện tích : Từ 18 - 25 mét vuông
 • Hướng ban công, cửa sổ: Thành phố

Deluxe Twin Room

 • Số lượng người: 2 Người
 • Diện tích : Từ 18 - 25 mét vuông
 • Hướng ban công, cửa sổ: Thành phố

Deluxe Triple Room

 • Số lượng người: 3 Người
 • Diện tích : Từ 18 - 25 mét vuông
 • Hướng ban công, cửa sổ: Thành phố

Standard Double Room

 • Số lượng người: 2 Người
 • Diện tích : Từ 18 - 25 mét vuông
 • Hướng ban công, cửa sổ: Thành phố

Standard Twin Room

 • Số lượng người: 2 Người
 • Diện tích : Từ 18 - 25 mét vuông
 • Hướng ban công, cửa sổ: Thành phố

Standard Triple Room

 • Số lượng người: 2 Người
 • Diện tích : Từ 18 - 25 mét vuông
 • Hướng ban công, cửa sổ: Thành phố